EkumenickýŽalmy44,17

Žalmy 44:17

pre reči utŕhača a po­smievača, pre po­hľad ne­priateľa a po­mstiteľa.


Verš v kontexte

16 Deň čo deň je predo mnou moja po­tupa a han­ba mi po­kryla tvár
17 pre reči utŕhača a po­smievača, pre po­hľad ne­priateľa a po­mstiteľa.
18 To všet­ko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabud­li, ne­porušili sme tvoju zmluvu.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

17 pre hlas po­tupujúceho a rúhajúceho sa, pre z­lost­nú tvár ne­priateľa a po­mstiaceho sa.

Evanjelický

17 pre hlas utŕhača, po­smievača, pre po­hľad ne­priateľa po­mstiteľa.

Ekumenický

17 pre reči utŕhača a po­smievača, pre po­hľad ne­priateľa a po­mstiteľa.

Bible21

17 když slyším urážky a nadávky, když se mi ne­přá­te­lé mstí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček