EkumenickýŽalmy44,18

Žalmy 44:18

To všet­ko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabud­li, ne­porušili sme tvoju zmluvu.


Verš v kontexte

17 pre reči utŕhača a po­smievača, pre po­hľad ne­priateľa a po­mstiteľa.
18 To všet­ko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabud­li, ne­porušili sme tvoju zmluvu.
19 Naše srd­ce sa ne­od­vrátilo od teba ani náš krok ne­vybočil z tvojho chod­níka,

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

18 To všet­ko prišlo na nás, avšak sme nezabud­li na teba ani sme klamom ne­porušili tvojej sm­luvy.

Evanjelický

18 Všet­ko to prišlo na nás, ale my sme nezabud­li na Teba, nezap­reli sme Tvoju zmluvu.

Ekumenický

18 To všet­ko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabud­li, ne­porušili sme tvoju zmluvu.

Bible21

18 Když se nám to všech­no dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme smlou­vu tvou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček