EkumenickýŽalmy42,1

Žalmy 42:1

Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.
2 Ako laň dych­tí po bys­trinách, tak moja duša dych­tí po tebe, Bože.
3 Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôj­dem a uzriem Božiu tvár?

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm synov Kórachových.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Kórachov­cov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Ko­rachových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček