RoháčekŽalmy42,1

Žalmy 42:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm synov Kórachových.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm synov Kórachových.
2 Ako reve jeleň za po­tok­mi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože.
3 Moja duša žíz­ni túžbou po Bohu, po živom Bohu, a hovorí: Kedy už prij­dem a ukážem sa pred tvárou Božou!

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm synov Kórachových.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Kórachov­cov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Ko­rachových.