EkumenickýŽalmy33,7

Žalmy 33:7

Zhromaždil mor­ské vody ako do prieh­rady, oceány vlial do nád­rží.


Verš v kontexte

6 Hos­podinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všet­ky ich zá­stupy.
7 Zhromaždil mor­ské vody ako do prieh­rady, oceány vlial do nád­rží.
8 Nech sa celá zem bojí Hos­podina, nech sa ho obávajú všet­ci obyvatelia sveta,

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

7 Hromadí vody mora a stavia ich ako hať; dáva priepas­ti medzi po­klady.

Evanjelický

7 Zhr­nul mor­ské vody ako do koženého mecha, zá­plavy uložil do komôr.

Ekumenický

7 Zhromaždil mor­ské vody ako do prieh­rady, oceány vlial do nád­rží.

Bible21

7 Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček