EkumenickýŽalmy33,6

Žalmy 33:6

Hos­podinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všet­ky ich zá­stupy.


Verš v kontexte

5 Miluje spravod­livosť a právo. Hos­podinova milosť na­pĺňa zem.
6 Hos­podinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všet­ky ich zá­stupy.
7 Zhromaždil mor­ské vody ako do prieh­rady, oceány vlial do nád­rží.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

6 Slovom Hos­podinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všet­ko ich voj­sko.

Evanjelický

6 Hos­podinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všet­ky voje.

Ekumenický

6 Hos­podinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všet­ky ich zá­stupy.

Bible21

6 Hos­po­di­novým slovem vznik­la nebesa, celý je­jich zástup du­chem jeho úst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček