EkumenickýŽalmy33,8

Žalmy 33:8

Nech sa celá zem bojí Hos­podina, nech sa ho obávajú všet­ci obyvatelia sveta,


Verš v kontexte

7 Zhromaždil mor­ské vody ako do prieh­rady, oceány vlial do nád­rží.
8 Nech sa celá zem bojí Hos­podina, nech sa ho obávajú všet­ci obyvatelia sveta,
9 lebo po­vedal — a stalo sa, roz­kázal — a po­vs­tal svet.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

8 Nech sa bojí Hos­podina celá zem; nech sa ho strachujú všet­ci obyvatelia okruhu sveta.

Evanjelický

8 Celá zem, boj sa Hos­podina, chvej­te sa pred Ním, všet­ci obyvatelia sveta!

Ekumenický

8 Nech sa celá zem bojí Hos­podina, nech sa ho obávajú všet­ci obyvatelia sveta,

Bible21

8 Měj v úctě Hos­po­di­na, ce­lá zem, všichni obyva­te­lé svě­ta, ctě­te jej!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček