EkumenickýŽalmy33,3

Žalmy 33:3

Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!


Verš v kontexte

2 Oslavuj­te Hos­podina citarou, hraj­te mu na desať­strunovej har­fe!
3 Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!
4 Hos­podinovo slovo je na­ozaj úp­rim­né a všet­ky jeho skut­ky sú prav­divé.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

3 Spievaj­te mu novú pieseň; huďte dob­re s radost­ným pokrikom!

Evanjelický

3 Spievaj­te Mu novú pieseň, krás­ne rozz­vučte struny s plesaním!

Ekumenický

3 Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!

Bible21

3 Za­zpívej­te mu novou píseň, hrajte krásně a hla­si­tě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček