EkumenickýŽalmy33,2

Žalmy 33:2

Oslavuj­te Hos­podina citarou, hraj­te mu na desať­strunovej har­fe!


Verš v kontexte

1 Spravod­liví, plesaj­te v Hospodinovi! Statočným pri­stane chválo­spev.
2 Oslavuj­te Hos­podina citarou, hraj­te mu na desať­strunovej har­fe!
3 Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

2 Oslavuj­te Hos­podina na citare a na har­fe o desiatich strunách; spievaj­te mu žal­my!

Evanjelický

2 Oslavuj­te Hos­podina citarou, ospevuj­te Ho desať­strunovou har­fou!

Ekumenický

2 Oslavuj­te Hos­podina citarou, hraj­te mu na desať­strunovej har­fe!

Bible21

2 Oslavuj­te Hos­po­di­na na citeru, na desetistrunné loutně mu za­hraj­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček