EkumenickýŽalmy33,4

Žalmy 33:4

Hos­podinovo slovo je na­ozaj úp­rim­né a všet­ky jeho skut­ky sú prav­divé.


Verš v kontexte

3 Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!
4 Hos­podinovo slovo je na­ozaj úp­rim­né a všet­ky jeho skut­ky sú prav­divé.
5 Miluje spravod­livosť a právo. Hos­podinova milosť na­pĺňa zem.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo slovo Hos­podinovo je priame, a každé jeho dielo je stále.

Evanjelický

4 Lebo slovo Hos­podinovo je prav­divé a všet­ko Jeho dielo je ver­né.

Ekumenický

4 Hos­podinovo slovo je na­ozaj úp­rim­né a všet­ky jeho skut­ky sú prav­divé.

Bible21

4 Hos­po­di­novo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček