EkumenickýŽalmy33,1

Žalmy 33:1

Spravod­liví, plesaj­te v Hospodinovi! Statočným pri­stane chválo­spev.


Verš v kontexte

1 Spravod­liví, plesaj­te v Hospodinovi! Statočným pri­stane chválo­spev.
2 Oslavuj­te Hos­podina citarou, hraj­te mu na desať­strunovej har­fe!
3 Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

1 Plesaj­te, spraved­liví, v Hos­podinovi! Úp­rim­ným sluší chvála.

Evanjelický

1 Plesaj­te v Hos­podinovi, spravod­liví, úp­rim­ným pri­stane chválo­spev.

Ekumenický

1 Spravod­liví, plesaj­te v Hospodinovi! Statočným pri­stane chválo­spev.

Bible21

1 Ve­sel­te se, sprave­dliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalo­z­pěv!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček