EkumenickýŽalmy33,16

Žalmy 33:16

Kráľa nezach­ráni veľké voj­sko, hr­dinu ne­os­lobodí veľká sila.


Verš v kontexte

15 Ten, ktorý každému zvlášť stvár­nil srd­ce, všíma si všet­ky ich skut­ky.
16 Kráľa nezach­ráni veľké voj­sko, hr­dinu ne­os­lobodí veľká sila.
17 Kôň je klam­ná po­moc, nezach­raňuje ani svojou veľkou silou.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

16 Kráľ nie je za­chránený velikou mocou vojen­nou, ani hrdina nebude vy­tr­hnutý s­vojou velikou silou.

Evanjelický

16 Kráľovi ne­pomôže veľké voj­sko, ani hr­dina sa nezach­ráni veľkou silou.

Ekumenický

16 Kráľa nezach­ráni veľké voj­sko, hr­dinu ne­os­lobodí veľká sila.

Bible21

16 Krále ne­zachrání ve­liké vojsko, hrdinu ne­vy­pro­stí velká udatnost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček