EkumenickýŽalmy33,15

Žalmy 33:15

Ten, ktorý každému zvlášť stvár­nil srd­ce, všíma si všet­ky ich skut­ky.


Verš v kontexte

14 Z miesta, kde tróni, po­zoruje všet­kých obyvateľov zeme.
15 Ten, ktorý každému zvlášť stvár­nil srd­ce, všíma si všet­ky ich skut­ky.
16 Kráľa nezach­ráni veľké voj­sko, hr­dinu ne­os­lobodí veľká sila.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

15 on, ktorý utvoril srd­ce ich všet­kých dovedna, ktorý roz­umie všet­kým ich dielam.

Evanjelický

15 Ten, ktorý všet­kým stvár­nil srd­cia, ktorý ich všet­kých po­zoruje.

Ekumenický

15 Ten, ktorý každému zvlášť stvár­nil srd­ce, všíma si všet­ky ich skut­ky.

Bible21

15 Ten, který stvořil každé srdce, rozumí vše­mu, co dělají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček