EkumenickýŽalmy33,17

Žalmy 33:17

Kôň je klam­ná po­moc, nezach­raňuje ani svojou veľkou silou.


Verš v kontexte

16 Kráľa nezach­ráni veľké voj­sko, hr­dinu ne­os­lobodí veľká sila.
17 Kôň je klam­ná po­moc, nezach­raňuje ani svojou veľkou silou.
18 Hos­podinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

17 Klam­ný je kôň, kde ide o zá­chranu, a ne­vych­váti vo svojej veľkej sile.

Evanjelický

17 Klam­nou výpomocou je kôň a nezach­ráni svojou veľkou silou.

Ekumenický

17 Kôň je klam­ná po­moc, nezach­raňuje ani svojou veľkou silou.

Bible21

17 Kůň zkla­me, když půjde o záchranu, i když má sílu, ne­dá vy­váz­nout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček