EkumenickýŽalmy33,11

Žalmy 33:11

Hos­podinove zámery sú večné, úmys­ly jeho srd­ca pre­tr­vávajú po­kolenia.


Verš v kontexte

10 Hos­podin marí zámery národov, nav­nivoč pri­vádza úmys­ly ľudí.
11 Hos­podinove zámery sú večné, úmys­ly jeho srd­ca pre­tr­vávajú po­kolenia.
12 Blaho­slavený národ, ktorého Bohom je Hos­podin, ľud, ktorý si on vy­volil za dedičs­tvo.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

11 Rada Hos­podinova stojí na veky, myšlien­ky jeho srd­ca z po­kolenia na po­kolenie.

Evanjelický

11 Hos­podinova rada tr­vá naveky, myšlien­ky Jeho srd­ca z rodu na rod.

Ekumenický

11 Hos­podinove zámery sú večné, úmys­ly jeho srd­ca pre­tr­vávajú po­kolenia.

Bible21

11 Hos­po­dinův záměr však ob­sto­jí navždy, úmysly jeho srd­ce od věků navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček