EkumenickýŽalmy33,10

Žalmy 33:10

Hos­podin marí zámery národov, nav­nivoč pri­vádza úmys­ly ľudí.


Verš v kontexte

9 lebo po­vedal — a stalo sa, roz­kázal — a po­vs­tal svet.
10 Hos­podin marí zámery národov, nav­nivoč pri­vádza úmys­ly ľudí.
11 Hos­podinove zámery sú večné, úmys­ly jeho srd­ca pre­tr­vávajú po­kolenia.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

10 Hos­podin ruší radu národov; na nič ob­racia myšlien­ky ľudí.

Evanjelický

10 Hos­podin ruší radu národov a marí úmys­ly ľudí.

Ekumenický

10 Hos­podin marí zámery národov, nav­nivoč pri­vádza úmys­ly ľudí.

Bible21

10 Zámě­ry národů Hos­po­din kazí, lidské úmys­ly vniveč ob­rací.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček