EkumenickýŽalmy33,12

Žalmy 33:12

Blaho­slavený národ, ktorého Bohom je Hos­podin, ľud, ktorý si on vy­volil za dedičs­tvo.


Verš v kontexte

11 Hos­podinove zámery sú večné, úmys­ly jeho srd­ca pre­tr­vávajú po­kolenia.
12 Blaho­slavený národ, ktorého Bohom je Hos­podin, ľud, ktorý si on vy­volil za dedičs­tvo.
13 Hos­podin hľadí z nebies, vidí všet­kých ľudí.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

12 Blaho­slavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vy­volil sebe za dedičs­tvo.

Evanjelický

12 Blaho­slavený národ, ktorému Hos­podin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlast­níc­tvo.

Ekumenický

12 Blaho­slavený národ, ktorého Bohom je Hos­podin, ľud, ktorý si on vy­volil za dedičs­tvo.

Bible21

12 Blaze náro­du, je­hož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vy­vo­lil za své dě­dictví!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček