EkumenickýŽalmy21,10

Žalmy 21:10

Spáliš ich ako oh­nivá pec, len čo sa zjavíš, Hos­podin. Vo svojom hneve ich po­hl­tíš, oheň ich strávi.


Verš v kontexte

9 Tvoja ruka náj­de všet­kých tvojich ne­priateľov, tvoja pravica do­stih­ne tých, čo ťa nenávidia.
10 Spáliš ich ako oh­nivá pec, len čo sa zjavíš, Hos­podin. Vo svojom hneve ich po­hl­tíš, oheň ich strávi.
11 Vy­koreníš ich rod zo zeme a ich po­tom­stvo spomedzi ľudí,

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Učiníš ich, že budú jako horiaca pec, keď p­rij­de čas tvojej tvári, ob­rátiť sa proti nim. Hos­podin ich po­hl­tí vo svojom hneve, a žrať ich bude oheň.

Evanjelický

10 Naložíš s nimi ako oh­nivá pec, keď sa zjavíš, Hos­podin ich po­hl­tí vo svojom hneve a oheň ich strávi.

Ekumenický

10 Spáliš ich ako oh­nivá pec, len čo sa zjavíš, Hos­podin. Vo svojom hneve ich po­hl­tíš, oheň ich strávi.

Bible21

10 Až při­jdeš, spálíš je v roz­pálené peci – ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je po­hl­tí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček