EkumenickýŽalmy21,11

Žalmy 21:11

Vy­koreníš ich rod zo zeme a ich po­tom­stvo spomedzi ľudí,


Verš v kontexte

10 Spáliš ich ako oh­nivá pec, len čo sa zjavíš, Hos­podin. Vo svojom hneve ich po­hl­tíš, oheň ich strávi.
11 Vy­koreníš ich rod zo zeme a ich po­tom­stvo spomedzi ľudí,
12 lebo os­novali zlo proti tebe, vy­mýšľali nás­trahy, ale nič ne­zmoh­li.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­hubíš ich plod zo zeme a ich semä zpomedzi synov človeka;

Evanjelický

11 Zo zeme ich rod vy­kynožíš, spomedzi ľudí aj ich po­tom­stvo.

Ekumenický

11 Vy­koreníš ich rod zo zeme a ich po­tom­stvo spomedzi ľudí,

Bible21

11 Je­jich ple­meno ty ze země shladíš, jejich po­tom­stvo z li­dí vy­mizí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček