EkumenickýŽalmy21,9

Žalmy 21:9

Tvoja ruka náj­de všet­kých tvojich ne­priateľov, tvoja pravica do­stih­ne tých, čo ťa nenávidia.


Verš v kontexte

8 Kráľ dôveruje Hos­podinovi, z milosti Naj­vyššieho nezakolíše.
9 Tvoja ruka náj­de všet­kých tvojich ne­priateľov, tvoja pravica do­stih­ne tých, čo ťa nenávidia.
10 Spáliš ich ako oh­nivá pec, len čo sa zjavíš, Hos­podin. Vo svojom hneve ich po­hl­tíš, oheň ich strávi.

späť na Žalmy, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 Naj­de tvoja ruka všet­kých tvojich ne­priateľov; tvoja pravica naj­de tých, ktorí ťa nenávidia.

Evanjelický

9 Tvoja ruka náj­de všet­kých Tvojich ne­priateľov, Tvoja pravica náj­de Tvojich ne­praj­níkov.

Ekumenický

9 Tvoja ruka náj­de všet­kých tvojich ne­priateľov, tvoja pravica do­stih­ne tých, čo ťa nenávidia.

Bible21

9 Na tvé ne­přá­te­le tvá ruka dosáhne, všechny tvé pro­tivníky na­jde tvá pravice!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček