EkumenickýŽalmy19,14

Žalmy 19:14

Ochráň svoj­ho sluhu aj pred spup­nými, aby ma ne­ov­lád­li. Po­tom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu.


Verš v kontexte

13 Kto si uvedomuje svoje po­blúdenia? Zbav ma aj skrytých vín.
14 Ochráň svoj­ho sluhu aj pred spup­nými, aby ma ne­ov­lád­li. Po­tom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu.
15 Nech ti je príjem­ná reč mojich úst a úvahy môj­ho srd­ca pred tebou, Hos­podin, moja Skala a môj Vy­kupiteľ!

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 Aj od spup­ných zdrž svoj­ho služob­níka, aby ne­panovaly nado mnou; vtedy budem do­konalý a očis­tený od veľkého pre­vinenia.

Evanjelický

14 Aj od spup­ných ochráň svoj­ho sluhu, aby ne­vlád­li nado mnou; tak budem bez­úhon­ný a čis­tý od mnohých pre­vinení.

Ekumenický

14 Ochráň svoj­ho sluhu aj pred spup­nými, aby ma ne­ov­lád­li. Po­tom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu.

Bible21

14 Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bez­úhonný a nevinný, své ve­liké viny zba­vený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček