EkumenickýŽalmy132,7

Žalmy 132:7

Voj­dime do jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pri pod­nožke jeho nôh.


Verš v kontexte

6 Počuli sme, že ar­cha zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaar­ských nivách.
7 Voj­dime do jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pri pod­nožke jeho nôh.
8 Vstaň, Hos­podin, zauj­mi mies­to svoj­ho od­počin­ku, ty i ar­cha tvojej moci!

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

7 Voj­dime do jeho príbyt­kov; klaňaj­me sa pod­nožiu jeho nôh!

Evanjelický

7 Voj­dime do Jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pod­noži Jeho nôh.

Ekumenický

7 Voj­dime do jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pri pod­nožke jeho nôh.

Bible21

7 K jeho příbytku po­jď­me již, klaňme se u jeho podnoží!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček