EkumenickýŽalmy132,6

Žalmy 132:6

Počuli sme, že ar­cha zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaar­ských nivách.


Verš v kontexte

5 kým Hos­podinovi nenáj­dem mies­to, príbytok Jákobov­mu Moc­nému.
6 Počuli sme, že ar­cha zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaar­ských nivách.
7 Voj­dime do jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pri pod­nožke jeho nôh.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

6 Hľa, počuli sme o ňom v Ef­rate; našli sme ho na poliach Jaara.

Evanjelický

6 Hľa, počuli sme o tom v Ef­rate , našli sme to na poliach Jaarových.

Ekumenický

6 Počuli sme, že ar­cha zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaar­ských nivách.

Bible21

6 O jeho Tru­hle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kra­ji Jea­rim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček