EkumenickýŽalmy132,8

Žalmy 132:8

Vstaň, Hos­podin, zauj­mi mies­to svoj­ho od­počin­ku, ty i ar­cha tvojej moci!


Verš v kontexte

7 Voj­dime do jeho príbyt­kov, klaňaj­me sa pri pod­nožke jeho nôh.
8 Vstaň, Hos­podin, zauj­mi mies­to svoj­ho od­počin­ku, ty i ar­cha tvojej moci!
9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravod­livosťou a tvoji zbožní nech plesajú.

späť na Žalmy, 132

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­vs­taň Hos­podine, a idi na mies­to svoj­ho od­počinutia, ty i truh­la tvojej sily.

Evanjelický

8 Po­vs­taň, Hos­podine, a choď k mies­tu svoj­ho od­počin­ku, Ty i truh­la Tvojej moci!

Ekumenický

8 Vstaň, Hos­podin, zauj­mi mies­to svoj­ho od­počin­ku, ty i ar­cha tvojej moci!

Bible21

8 „­Po­vstaň, Hos­po­di­ne, ke své­mu spočinutí, společně s Tru­hlou síly tvé!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček