EkumenickýŽalmy118,17

Žalmy 118:17

Ne­um­riem, budem žiť a vy­rozp­rávam skut­ky Hos­podina.


Verš v kontexte

16 Hos­podinova pravica sa po­z­dvih­la, Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.
17 Ne­um­riem, budem žiť a vy­rozp­rávam skut­ky Hos­podina.
18 Veľmi ma po­tres­tal Hos­podin, smr­ti ma však ne­vydal.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

17 Nezom­riem, ale budem žiť a budem rozp­rávať skut­ky Hospodinove.

Evanjelický

17 Ne­um­riem, ale budem žiť, a hlásať budem skut­ky Hos­podinove.

Ekumenický

17 Ne­um­riem, budem žiť a vy­rozp­rávam skut­ky Hos­podina.

Bible21

17 Ne­u­mřu, ale budu žít, vyprávět bu­du, co Hos­po­din uči­nil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček