EkumenickýŽalmy118,16

Žalmy 118:16

Hos­podinova pravica sa po­z­dvih­la, Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.


Verš v kontexte

15 Hlas plesania nad zá­chran­com znie v stanoch spravod­livých. Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.
16 Hos­podinova pravica sa po­z­dvih­la, Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.
17 Ne­um­riem, budem žiť a vy­rozp­rávam skut­ky Hos­podina.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

16 Pravica Hos­podinova vy­vyšuje; pravica Hos­podinova do­kazuje silu.

Evanjelický

16 Pravica Hos­podinova je vy­výšená, pravica Hos­podinova do­kázala silu!

Ekumenický

16 Hos­podinova pravica sa po­z­dvih­la, Hos­podinova pravica moc­ne za­siah­la.

Bible21

16 Hos­po­di­nova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mo­cně zasáhla!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček