EkumenickýŽalmy115,1

Žalmy 115:1

Nie nám, Hos­podin, nie nám, ale tvoj­mu menu pat­rí česť pre tvoje milo­sr­den­stvo a pre tvoju ver­nosť!


Verš v kontexte

1 Nie nám, Hos­podin, nie nám, ale tvoj­mu menu pat­rí česť pre tvoje milo­sr­den­stvo a pre tvoju ver­nosť!
2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?
3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

1 Nie nám, Hos­podine, nie nám, ale svoj­mu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju prav­du.

Evanjelický

1 Nie nám, ó Hos­podine, nie nám, ale menu svoj­mu daj česť pre svoju milosť a ver­nosť!

Ekumenický

1 Nie nám, Hos­podin, nie nám, ale tvoj­mu menu pat­rí česť pre tvoje milo­sr­den­stvo a pre tvoju ver­nosť!

Bible21

1 Ne nám, ne nám, Hospodine, ale své­mu jménu slávu dej­ve své věrnosti a v lás­ce své!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček