EkumenickýŽalmy115,17

Žalmy 115:17

Mŕt­vi nebudú chváliť Hos­podina, ni­kto z tých, čo zo­stupujú do hrobového ticha,


Verš v kontexte

16 Nebesia pat­ria Hos­podinovi, zem dal ľuďom.
17 Mŕt­vi nebudú chváliť Hos­podina, ni­kto z tých, čo zo­stupujú do hrobového ticha,
18 ale my budeme dob­rorečiť Hos­podinovi od­teraz až naveky. Haleluja!

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

17 Nie mŕt­vi budú chváliť Hospodina a ni­ktorý z tých, ktorí so­stupujú na mies­to mlčania;

Evanjelický

17 Mŕt­vi nech­vália Hos­podina, ani ni­kto z tých, čo zo­stupujú do mies­ta umĺk­nutia,

Ekumenický

17 Mŕt­vi nebudú chváliť Hos­podina, ni­kto z tých, čo zo­stupujú do hrobového ticha,

Bible21

17 Mrt­ví už Hos­po­di­na nechválí, žádní, kdo se­stou­pi­li do říše mlčení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček