RoháčekŽalmy114,3

Žalmy 114:3

Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.


Verš v kontexte

2 bol mu Júda svätyňou, Iz­rael jeho panovis­kom.
3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.
4 Vr­chy po­skakovaly jako baran­ce, vŕšky jako jahňatá.

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.

Evanjelický

3 More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;

Ekumenický

3 More to videlo a ušlo, Jor­dán ustúpil,

Bible21

3 Moře to vi­dělo, dalo se na útěk, Jordán ob­rá­til se na­zpá­tek!