EkumenickýŽalmy106,42

Žalmy 106:42

Ne­priatelia ich utláčali a do­stali do pod­ručia.


Verš v kontexte

41 Vy­dal ich do rúk po­hanov, vlád­li nad nimi ich nenávist­níci.
42 Ne­priatelia ich utláčali a do­stali do pod­ručia.
43 Mnohok­rát ich vy­slobodil, svoj­voľne mu však od­porovali, vo svojej ne­právos­ti stále upadali.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

42 A ich ne­priatelia ich utis­kovali, a boli po­korení pod ich ruku.

Evanjelický

42 Ne­priatelia ich utláčali, až sa im po­korili pod ruku.

Ekumenický

42 Ne­priatelia ich utláčali a do­stali do pod­ručia.

Bible21

42 Utis­kova­li je je­jich nepřátelé, sraženi byli do je­jich po­dručí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček