EkumenickýŽalmy106,23

Žalmy 106:23

Už vy­hlásil, že ich vy­plieni, keby sa Mojžiš, jeho vy­volený, v roztržke nebol po­stavil pred neho, aby od­vrátil jeho pus­tošivý hnev.


Verš v kontexte

22 zá­zraky v Chámovej krajine, úžas­né skut­ky pri Čer­venom mori.
23 Už vy­hlásil, že ich vy­plieni, keby sa Mojžiš, jeho vy­volený, v roztržke nebol po­stavil pred neho, aby od­vrátil jeho pus­tošivý hnev.
24 Po­hrd­li vy­túženou krajinou, ne­verili jeho slovu,

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

23 Pre­to po­vedal, že ich za­hladí, čo by aj bol urobil, keby nebol Mojžiš, jeho vy­volený, stal do trh­liny pred neho, aby od­vrátil jeho roz­pálený hnev, aby nezahubil.

Evanjelický

23 Po­vedal vtedy, že ich vy­plieni, keby si Mojžiš, Jeho vy­volený, nebol stal do trh­liny pred Ním, aby od­vrátil hnev od Jeho hubenia.

Ekumenický

23 Už vy­hlásil, že ich vy­plieni, keby sa Mojžiš, jeho vy­volený, v roztržke nebol po­stavil pred neho, aby od­vrátil jeho pus­tošivý hnev.

Bible21

23 Byl by je vy­hla­dil, jak roz­ho­dl se, nebýt jeho vy­vo­leného Mojžíše. Ten se v té roz­tržce po­stavil před něj, a tak od­vrá­til jeho zhoubný hněv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček