EkumenickýŽalmy106,22

Žalmy 106:22

zá­zraky v Chámovej krajine, úžas­né skut­ky pri Čer­venom mori.


Verš v kontexte

21 Za­bud­li na Boha, ktorý ich za­chránil a v Egypte robil veľké veci,
22 zá­zraky v Chámovej krajine, úžas­né skut­ky pri Čer­venom mori.
23 Už vy­hlásil, že ich vy­plieni, keby sa Mojžiš, jeho vy­volený, v roztržke nebol po­stavil pred neho, aby od­vrátil jeho pus­tošivý hnev.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

22 divy v zemi Chámovej, strašné veci nes­lýchané pri Čer­venom mori.

Evanjelický

22 pred­iv­né skut­ky v kraji Chámovom i strašné veci pri Čer­venom mori.

Ekumenický

22 zá­zraky v Chámovej krajine, úžas­né skut­ky pri Čer­venom mori.

Bible21

22 zá­zra­ky či­nil v zemi Chamově, u Rudého moře věci pře­divné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček