EkumenickýŽalmy106,24

Žalmy 106:24

Po­hrd­li vy­túženou krajinou, ne­verili jeho slovu,


Verš v kontexte

23 Už vy­hlásil, že ich vy­plieni, keby sa Mojžiš, jeho vy­volený, v roztržke nebol po­stavil pred neho, aby od­vrátil jeho pus­tošivý hnev.
24 Po­hrd­li vy­túženou krajinou, ne­verili jeho slovu,
25 re­ptali vo svojich stanoch, ne­pos­lúch­li hlas Hos­podina.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

24 Potom zase opo­vr­h­li želanou zemou; ne­verili jeho slovu.

Evanjelický

24 Po­tom po­hrd­li vy­túženou zemou a ne­verili Jeho sľubu.

Ekumenický

24 Po­hrd­li vy­túženou krajinou, ne­verili jeho slovu,

Bible21

24 Po­tom však po­hrd­li krásnou zemí, jeho za­s­líbení věřit ne­ch­tě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček