EkumenickýŽalmy105,9

Žalmy 105:9

Uzav­rel ju s Abrahámom a prísahou po­tvr­dil Izákovi,


Verš v kontexte

8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícom po­kolení.
9 Uzav­rel ju s Abrahámom a prísahou po­tvr­dil Izákovi,
10 ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

9 na svoju smluvu, ktorú učinil s Ab­rahámom, a na svoju prísahu, k­torú pri­sahal Izákovi.

Evanjelický

9 čo s Ab­rahámom uzav­rel, a na prísahu Izákovi,

Ekumenický

9 Uzav­rel ju s Abrahámom a prísahou po­tvr­dil Izákovi,

Bible21

9 na smlou­vu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček