EvanjelickýŽalmy105,9

Žalmy 105:9

čo s Ab­rahámom uzav­rel, a na prísahu Izákovi,


Verš v kontexte

8 Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vy­dal pre tisíc rodov príkazom;
9 čo s Ab­rahámom uzav­rel, a na prísahu Izákovi,
10 čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

9 na svoju smluvu, ktorú učinil s Ab­rahámom, a na svoju prísahu, k­torú pri­sahal Izákovi.

Evanjelický

9 čo s Ab­rahámom uzav­rel, a na prísahu Izákovi,

Ekumenický

9 Uzav­rel ju s Abrahámom a prísahou po­tvr­dil Izákovi,

Bible21

9 na smlou­vu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem.