EkumenickýŽalmy105,8

Žalmy 105:8

Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícom po­kolení.


Verš v kontexte

7 On, Hos­podin, je náš Boh, jeho roz­hod­nutia platia na celej zemi.
8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícom po­kolení.
9 Uzav­rel ju s Abrahámom a prísahou po­tvr­dil Izákovi,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

8 Pamätá na veky, na svoju sm­luvu, na slovo, k­toré prikázal, na tisíc po­kolení,

Evanjelický

8 Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vy­dal pre tisíc rodov príkazom;

Ekumenický

8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícom po­kolení.

Bible21

8 Na svo­ji smlou­vu pa­ma­tuje věčně, na slovo tisíci poko­lení svěřené,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček