EkumenickýŽalmy105,12

Žalmy 105:12

Keď ich v nej bol ešte malý počet, sot­va hŕs­t­ka, a boli len cudzin­cami,


Verš v kontexte

11 keď po­vedal: Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlast­níc­tva.
12 Keď ich v nej bol ešte malý počet, sot­va hŕs­t­ka, a boli len cudzin­cami,
13 keď putovali od národa k národu, z jedného kráľov­stva k inému ľudu,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

12 vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko, a boli v nej po­hos­tín­mi.

Evanjelický

12 Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕs­točka len, a k tomu cudzí v nej,

Ekumenický

12 Keď ich v nej bol ešte malý počet, sot­va hŕs­t­ka, a boli len cudzin­cami,

Bible21

12 Při­tom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizin­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček