EkumenickýŽalmy103,7

Žalmy 103:7

Svoje ces­ty dal po­znať Mojžišovi, Iz­raelitom svoje skut­ky.


Verš v kontexte

6 Hos­podin koná spravod­livé skut­ky, dáva právo všet­kým utláčaným.
7 Svoje ces­ty dal po­znať Mojžišovi, Iz­raelitom svoje skut­ky.
8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a bohatý na milosť.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

7 Dal znať Mojžišovi svoje ces­ty, synom Iz­raelovým svoje skut­ky.

Evanjelický

7 Mojžišovi dal po­znať svoje ces­ty i Iz­rael­com svoje skut­ky.

Ekumenický

7 Svoje ces­ty dal po­znať Mojžišovi, Iz­raelitom svoje skut­ky.

Bible21

7 Své ces­ty Mo­jžíšovi po­znat dal, synům Iz­rae­le své skutky ukázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček