EkumenickýŽalmy103,8

Žalmy 103:8

Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a bohatý na milosť.


Verš v kontexte

7 Svoje ces­ty dal po­znať Mojžišovi, Iz­raelitom svoje skut­ky.
8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a bohatý na milosť.
9 Nebude stále vy­hľadávať spor, nebude sa večne hnevať.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

8 Ľútos­tivý a milo­sr­d­ný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milos­ti.

Evanjelický

8 Hos­podin milo­sr­d­ný je a ľútos­tivý, zhovievavý a bohatý je v milos­ti.

Ekumenický

8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a bohatý na milosť.

Bible21

8 Hos­po­din je mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý a vel­mi las­kavý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček