EkumenickýŽalmy10,4

Žalmy 10:4

Bez­božník hovorí po­výšene: Boh sa ne­stará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.


Verš v kontexte

3 Bez­božník sa vy­statuje svojimi záľubami, chváli lakom­ca a po­hŕda Hos­podinom.
4 Bez­božník hovorí po­výšene: Boh sa ne­stará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.
5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho pri­vysoko. Sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Bez­božník podľa vy­sokos­ti svojej tvári hovorí: Nebude to vyhľadávať nikto; všet­ka jeho myseľ je, že niet Boha.

Evanjelický

4 Bez­božník vo svojej na­mys­lenos­ti Ho nehľadá. Všet­ky jeho myšlien­ky sú: Niet Boha!

Ekumenický

4 Bez­božník hovorí po­výšene: Boh sa ne­stará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.

Bible21

4 ve svo­jí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v je­jich myšlení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček