EkumenickýŽalmy10,5

Žalmy 10:5

Ús­pešné sú jeho ces­ty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho pri­vysoko. Sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.


Verš v kontexte

4 Bez­božník hovorí po­výšene: Boh sa ne­stará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.
5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho pri­vysoko. Sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.
6 Mys­lí si: Ne­poh­nem sa. Z pokolenia na po­kolenie nič zlé ma ne­stih­ne. (pé)

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Jeho ces­ty sú zdar­né každého času. Podľa jeho mien­ky sú tvoje súdy vy­soko od neho; pyšne fúka na všet­kých svojich ne­priateľov.

Evanjelický

5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každý čas. Tvoje súdy sú preň pri­vysoké, sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.

Ekumenický

5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho pri­vysoko. Sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.

Bible21

5 Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé záko­ny jsou jim vzdáleny, ze všech pro­tivníků mají jen po­směch,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček