EkumenickýZachariáš1,12

Zachariáš 1:12

Hos­podinov an­jel od­povedal tak­to: Hos­podin zá­stupov, do­kedy sa nech­ceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa hneváš už sedem­desiat rokov?


Verš v kontexte

11 Hos­podinov­mu an­jelovi, ktorý stál medzi myr­tami, od­vetili: Pre­chádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je po­koj­ná. 12 Hos­podinov an­jel od­povedal tak­to: Hos­podin zá­stupov, do­kedy sa nech­ceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa hneváš už sedem­desiat rokov? 13 Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý so mnou hovoril, dob­ré a po­tešujúce slová.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Na to odpovedal an­jel Hos­podinov a riekol: Hos­podine Zá­stupov, až do­kedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mes­tami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto sedemdesiat rokov?

Evanjelický

12 An­jel Hos­podinov však od­povedal: Ó Hos­podine moc­nos­tí, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa už sedem­desiat rokov hneváš?

Ekumenický

12 Hos­podinov an­jel od­povedal tak­to: Hos­podin zá­stupov, do­kedy sa nech­ceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa hneváš už sedem­desiat rokov?

Bible21

12 Nato Hos­po­dinův an­děl zvo­lal: „Hos­po­di­ne zástupů, kdy už se ko­nečně sli­tuješ nad Je­ruzalé­mem a jud­ský­mi měs­ty? Vž­dyť už se na ně hněváš se­dm­desát let!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček