EkumenickýZachariáš1,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Zachariáš 1:13

Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý so mnou hovoril, dob­ré a po­tešujúce slová.


Verš v kontexte

12 Hos­podinov an­jel od­povedal tak­to: Hos­podin zá­stupov, do­kedy sa nech­ceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa hneváš už sedem­desiat rokov? 13 Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý so mnou hovoril, dob­ré a po­tešujúce slová. 14 Nato mi an­jel, ktorý so mnou hovoril, po­vedal: Ohlasuj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Jeruzalem a za Sion

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý hovoril so mnou, dob­ré slová, po­tešiteľné slová.

Evanjelický

13 Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý hovoril so mnou, dob­rými a utešujúcimi slovami.

Ekumenický

13 Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý so mnou hovoril, dob­ré a po­tešujúce slová.

Bible21

13 A Hos­po­din an­dělu mluvící­mu se mnou od­po­věděl las­kavý­mi slovy plný­mi útě­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček