EkumenickýTítovi1,1

Títovi 1:1

Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou,


Verš v kontexte

1 Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, 2 v nádeji na večný život, ktorý pri­sľúbil prav­divý Boh pred večnými vek­mi. 3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa známosti prav­dy, p­rav­dy podľa po­božnos­ti,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Boží a apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa po­znávania zbožnej prav­dy

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou,

Bible21

1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, po­slaný zvěstovat Božím vy­vo­leným ví­ru, aby po­zna­li prav­du a ži­li zbožně

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček