EkumenickýTítovi1,2

Títovi 1:2

v nádeji na večný život, ktorý pri­sľúbil prav­divý Boh pred večnými vek­mi.


Verš v kontexte

1 Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, 2 v nádeji na večný život, ktorý pri­sľúbil prav­divý Boh pred večnými vek­mi. 3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 na nádeji večného života, ktorý za­sľúbil ne­klam­ný Bôh pred večnými časy

Evanjelický

2 na zá­klade nádeje večného života, ktorú prav­divý Boh za­sľúbil pred večnými vek­mi

Ekumenický

2 v nádeji na večný život, ktorý pri­sľúbil prav­divý Boh pred večnými vek­mi.

Bible21

2 v na­dě­ji věčného živo­ta. Bůh, který nikdy ne­lže, nám ten­to život za­s­lí­bil před za­čátkem věků

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček