Bible21Titovi1,1

Titovi 1:1

Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, po­slaný zvěstovat Božím vy­vo­leným ví­ru, aby po­zna­li prav­du a ži­li zbožně


Verš v kontexte

1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, po­slaný zvěstovat Božím vy­vo­leným ví­ru, aby po­zna­li prav­du a ži­li zbožně 2 v na­dě­ji věčného živo­ta. Bůh, který nikdy ne­lže, nám ten­to život za­s­lí­bil před za­čátkem věků 3 a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení naše­ho Spa­si­te­le Boha bylo svěřeno.

späť na Titovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa známosti prav­dy, p­rav­dy podľa po­božnos­ti,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Boží a apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa po­znávania zbožnej prav­dy

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou,

Bible21

1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, po­slaný zvěstovat Božím vy­vo­leným ví­ru, aby po­zna­li prav­du a ži­li zbožně

Bible21Titovi1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček