RoháčekTítovi1,1

Títovi 1:1

Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa známosti prav­dy, p­rav­dy podľa po­božnos­ti,


Verš v kontexte

1 Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa známosti prav­dy, p­rav­dy podľa po­božnos­ti, 2 na nádeji večného života, ktorý za­sľúbil ne­klam­ný Bôh pred večnými časy 3 a zjavil vo svojich vlast­ných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja po­verený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha,

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa známosti prav­dy, p­rav­dy podľa po­božnos­ti,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Boží a apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa po­znávania zbožnej prav­dy

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou,

Bible21

1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, po­slaný zvěstovat Božím vy­vo­leným ví­ru, aby po­zna­li prav­du a ži­li zbožně