EkumenickýSudcov8,18

Sudcov 8:18

Zebacha a Cal­mun­nu sa spýtal: Akých mužov ste po­zabíjali na vr­chu Tábor? Od­povedali: Podobali sa ti, každý vy­zeral ako syn kráľa.


Verš v kontexte

17 Baštu v Penúeli zrúcal a mužov mes­ta po­bil. 18 Zebacha a Cal­mun­nu sa spýtal: Akých mužov ste po­zabíjali na vr­chu Tábor? Od­povedali: Podobali sa ti, každý vy­zeral ako syn kráľa. 19 On po­vedal: Boli to moji bratia, synovia mojej mat­ky. Akože žije Hos­podin, keby ste ich boli nechali nažive, nezabil by som vás.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Potom riekol Zebachovi a Cal­mun­novi: Jakí to boli mužovia, ktorých ste za­bili na Tábore? A oni povedali: Takí jako ty, každý na po­hľad ako kráľov­ský syn.

Evanjelický

18 Po­tom po­vedal Zebachovi a Cal­mun­novi: Čo za mužov ste to na Tábóre za­bili? Od­povedali: Boli ako ty, každý vy­zeral ako kráľov­ský syn.

Ekumenický

18 Zebacha a Cal­mun­nu sa spýtal: Akých mužov ste po­zabíjali na vr­chu Tábor? Od­povedali: Podobali sa ti, každý vy­zeral ako syn kráľa.

Bible21

18 Po­tom se ob­rá­til k Zeb­achovi a Cal­mu­novi: „Co to bylo za muže, které jste po­bi­li na hoře Tábor?“ „Byli ti podobní,“ od­po­vědě­li. „Každý z nich vy­pa­dal jako králov­ský syn.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček