EkumenickýSudcov8,19

Sudcov 8:19

On po­vedal: Boli to moji bratia, synovia mojej mat­ky. Akože žije Hos­podin, keby ste ich boli nechali nažive, nezabil by som vás.


Verš v kontexte

18 Zebacha a Cal­mun­nu sa spýtal: Akých mužov ste po­zabíjali na vr­chu Tábor? Od­povedali: Podobali sa ti, každý vy­zeral ako syn kráľa. 19 On po­vedal: Boli to moji bratia, synovia mojej mat­ky. Akože žije Hos­podin, keby ste ich boli nechali nažive, nezabil by som vás. 20 Po­tom vy­zval svoj­ho pr­vorodeného syna Jetera: Vstaň a zabi ich! Chlapec však ne­vytasil meč, lebo sa bál; bol ešte mladý.

späť na Sudcov, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 A riekol: Moji bratia, synovia mojej mat­ky, to boli. Jako že žije Hos­podin, keby ste ich boli nechali žiť, nebol by som vás za­bil.

Evanjelický

19 On po­vedal: Boli to moji bratia, synovia mojej mat­ky. Akože žije Hos­podin: Keby ste ich boli ponechali pri živote, nezabil by som vás.

Ekumenický

19 On po­vedal: Boli to moji bratia, synovia mojej mat­ky. Akože žije Hos­podin, keby ste ich boli nechali nažive, nezabil by som vás.

Bible21

19 „To byli mí bratři, synové mé matky!“ zvo­lal Ge­de­on. „Ja­kože je živ Hos­po­din – kdybys­te je ne­cha­li naživu, ne­za­bil bych vás!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček