EvanjelickýSudcov6,34

Sudcov 6:34

Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním.


Verš v kontexte

33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel. 34 Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním. 35 I rozo­slal po­slov po celom Menašše­ovi; aj ten bol po­volaný ísť za ním. Po­slov rozo­slal k Ašérovi, Zebulúnovi a Naf­tálímu, a aj tí im vy­šli v ús­trety.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval.

Evanjelický

34 Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním.

Ekumenický

34 Hos­podinov duch po­vzbudil Gideóna, ktorý za­trúbil a tým­to spôsobom si pri­volal k sebe Abíezerov­cov.

Bible21

34 Na Ge­de­o­na teh­dy se­stou­pil Duch Hos­po­dinův. Za­trou­bil na be­raní roh a svo­lal Abie­zer­ské k sobě.